Life in Poland

Not Much of A Bucket List – Marna ta lista

I’m not seriously planning to leave Poland right now (no matter who won the elections) but of course when having a bad day(which is more and more often lately), I do entertain the idea. Then I realize that I have no job in the States, no place to live (except with my parents), no health insurance…my list of no’s could go on. OK, all that stuff can be sorted out. A job can be found (I hope). A home can be bought (after I sell mine here). Hopefully, reasonable health insurance will be available. The logistics of packing up and moving are daunting, really so daunting that I will probably just live here forever. Laziness wins every time.

What’s worse than the prospect of no job, no home, no insurance and packing up all our stuff is the fact that there are a lot of places in Poland I haven’t visited yet. I mean just when we started to really do and see everything that we wanted to do and see, I got ill. That lasted a good, long time and when I was finally “un-ill”, we decided to have our kids quickly, just in case the illness made a reappearance. I think now is the time to return to our “let’s see Poland” plan (or maybe next year, ‘cause right now we are broke).

Things to do and see before leaving Poland (or whatever)

1. Szczebrzeszyn and the area- This is on my list because my father-in-law is from this area (yes, it is a real place and people come from there). I learned the name early in my marriage for the sole purpose of impressing my father-in-law. Szczebrzeszyn pretty much sums up all that is difficult in Polish pronunciation.

2. Mazury Lakes – Because I have never been there and everyone else has. Once I questioned why my English colleague chose the US state of Missouri as his summer holiday destination. After awhile I figured out that in his mouth Mazury comes out Missouri 😉 That made much more sense.

3. The Jewish cemetery in the City where I live. I drive past it almost every day and have never ventured inside.

Jeez, is my list really so short? I could wrap up this living in Poland thing in one summer. There’s gotta be more.

Marna ta lista

Bucket list: listę rzeczy który jeszcze chciałabym robić

Nie planuję na poważnie opuścić Polskę w tej chwili (bez względu na to, kto wygrał wybory), ale oczywiście, gdy mam zły dzień (coraz częściej ostatnio), wyobrażam sobie że wyjeżdżam. Wtedy zdaję sobie sprawę, że nie mam pracy w Stanach, nie ma miejsca zamieszkania (z wyjątkiem z rodzicami), ubezpieczenia zdrowotnego – nie … moja lista na nie mogłaby iść dalej. OK, takie rzeczy mogą być uporządkowane. Pracę można znaleźć (mam nadzieję). Dom można kupić (po tym jak sprzedam dom tutaj). Mamy nadzieję, że rozsądne ubezpieczenie zdrowotne będzie dostępne. Logistyka pakowania i przemieszczania się jest trudna, naprawdę tak trudna, że będę prawdopodobnie żyć tu na zawsze. Lenistwo wygrywa za każdym razem.

Co jest gorsze niż perspektywa życia bez pracy, bez domu, bez ubezpieczenia i pakowania wszystkich naszych – to fakt, że istnieje wiele miejsc w Polsce, których jeszcze nie odwiedziliśmy. Chodzi mi o to, że gdy zaczęliśmy to naprawdę robić i zwiedzać wszystko co chcieliśmy zrobić i zwiedzić, zachorowałam. Choroba trwała naprawdę długo i kiedy w końcu byłam już „niechora”, zdecydowaliśmy się, mieć dzieci szybko dopóki choroba nie pojawi się znowu. Myślę, że teraz jest czas na powrót do naszego planu “Zobaczmy Polskę” (może jednak w przyszłym roku, bo teraz jesteśmy spłukani).

Co zrobić i zobaczyć przed wyjazdem z Polski (czy coś takiego)

1. Szczebrzeszyn i okolice, to jest na mojej liście, ponieważ mój teść jest z tego obszaru (tak, to jest prawdziwe miejsce i ludzie stamtąd pochodzą). Nauczyłam się tej nazwy na początku mojego małżeństwa wyłącznie w celu zaimponowania mojemu teściowi. Szczebrzeszyn prawie podsumowuje to, co jest trudne w polskiej wymowie.

2. Jeziora Mazurskie – Bo nigdy nie byłam tam i wszyscy tam już byli. Bo pytałam, dlaczego mój angielski kolega wybrał amerykański stan Missouri, jako jego miejsce wakacji. I po chwili zorientowałam się, że w jego ustach Mazury wychodzi Missouri;) To miało dużo więcej sensu.

3. Cmentarz żydowski w mieście, gdzie mieszkam. Mijam cmentarz prawie codziennie i nigdy nie odważyłam się wejść do środka.

Jezu, czy moja lista jest naprawdę taka krótka? Mogłabym zakończyć życie w Polsce w jedno lato. Musi być coś więcej.

PS Kielbasa Stories has a new follower. Welcome Krzysztof Werkun! Thank you for joining us and thank you for reading 🙂

You Might Also Like

No Comments

 • Reply
  Kasia
  July 15, 2010 at 12:53 pm

  Jeez, yeah, not much of a list! What about the mountains? I've been born in Poland and still haven't seen all the beautiful places outside of the immediate vicinity of Zakopane! Baltic Sea costline is over 500 km long – plenty of places to see there too.Not to mention: Bialowieza. Bledow Desert. Biskupin. Paradise Cave. All the castles on the Trail of Eagles' Nests. Zamosc. Sandomierz. Malbork. Ksiaz. Wieliczka. Wooden orthodox churches in Low Beskids. And so on.Assuming you haven't seen it all 🙂

 • Reply
  ds
  July 15, 2010 at 1:14 pm

  and Tatra mountains? (my love)I guess you mention the jewish cemetery I visited when I was living there. Worth seeing but unfortunately it was quite ruined some years ago. I don't know if things have improved since…

 • Reply
  Anonymous
  July 15, 2010 at 8:37 pm

  You mean Jewish cemetery in Wroclaw, Chris ? Slezna street ? A must to visit, it's really niesamowite doswiadczenie ! Have been there several times ( I hail from Wroclaw ), different seasons, once even picked wild strawberries there. Zofia

 • Reply
  Chris
  July 16, 2010 at 4:59 pm

  Ladies-You've given me some ideas…Kasia, from your list I have only seen Zakopane and Wieliczka so that leaves quite a few more places to visit. DS, I have never been to the Tatra mountains. Generally, I had been avoiding mountains maybe because I come from a mountainous place in the US but now I kind of miss them.Zofia, you have lifted the veil of my semi-anonymity ;)I have a plan to go there soon…and not to the Panarama…once really was enough.

 • Reply
  Anonymous
  July 18, 2010 at 7:35 pm

  Could you imagine that my Scottish husband has expressed a wish to see the famous Panorama TWICE ? And then I fell head over heels in love with him ! Ah, those Scotsmen, they have their clever ways to charm a lady !Zofia

 • Reply
  Chris
  July 19, 2010 at 8:09 am

  Zofia- He's a keeper!

Leave a Reply