KIELBASA LIFE Life in Poland Po prostu Chris

Who? – Kto?

who?

I have to admit that I’m not good with names. Maybe it is a family thing. I remember my Grandmother just looking at us and calling every name but the one that was actually ours. It could also have had something to do with the fact that she had 8 children and who knows how many grandchildren. My husband, on the other hand, seems to know all our neighbors names and which car they drive. It has happened more than once that after my husband has greeted someone in the supermarket, I have asked who it was only to find out that it was our neighbor two floors down.

I also blame my name memory lapses on the fact that I live in Poland, a foreign country (I blame a lot of my personal deficiencies on that actually) and those difficult Polish names just slip out of my head. Once I told a group of students that if we meet years later in the supermarket that they should remind me of their names before I panic and run. Two days later, I ran into one of those students who walked up to me and said, “Hi, I am Jacek, your student“.

i have a system

For those situations where I cannot rely on anyone to remind me, I have devised my own naming system if you will which I find much more useful – as long as the named person never finds out. The first recipient of a name of my own creation was christened “fish girl”, an unfortunate name even I admit, but as her father was the owner of a herring packing factory it seemed fitting. The owner of our corner shop is “Mrs. Shop lady”. Our butcher is Slawek but that is his real name and his wife is “Mrs Slawek”. There are the “pizza boys” from the pizzeria, the “dhl guy”, the “flower shop lady”, etc. In our building we have the “cat lady” and our old neighbor “Elvis” – think blond hair with big sideburns and you’ll get the picture. A new addition to my list is Pan Od Jajka which translates to The Egg Guy. He is also The Sausage Guy and The Bimber Guy. Bimber is moonshine in Polish.

hot priest

There are also a lot of comparisons such as ‘short Ada’ and ‘long Ada’ referring to the length of hair. There were two priests working at the public school where I worked shortly, (I know, priests teach religion in public school here – it freaked me out too.) First of all, the word ‘priest’ is really difficult in Polish, I’m not going to call them ‘Father’, and I could not really refer to the priests as Mr. either. So I began referring to them as the “hot priest” because he was and the “other priest”, well, because he wasn’t. As offensive as that may sound, no one ever questioned who I was talking about when I said the ‘hot priest’.

Speaking of priests, in the same town one priest made the big decision to leave the priesthood, marry a parishioner, and stay to raise his family in the same town. He is still active in the church but is referred to by many as ‘priest’ or ‘father’ which is not that big of a deal except that his wife is called “Mrs. Priest”’ and his kids “the priest’s son” and “the priest’s daughter”.

whobody?

I know that I’m not immune from falling victim of the name game. Once while visiting the doctor for the first time, I asked the doctor what was written on my chart. It was a series of letters which I could not string together in any language to spell an actual word, something like rpkstilwk. She informed me that it was my name. Interesting, especially since I can spell my name in Polish perfectly. Even more interesting was that the doctor’s last name had a double meaning in Polish (Dr. Laska) meaning Dr. Cane and in the second meaning something like Dr. Hot Stuff.

call me Krysia

I’m often referred to in various forms of the Polish name Krystyna or a very Polish pronunciation of my name which sounds like you’ve got something stuck in your throat -Hhhhhhrrrreeeees. (Ch in Polish is a hard H sound.) Once at a cafeteria where I had lunch once a week, the cashier couldn’t break my 100 zloty bill, but she told me that I could pay the following week. I gave her my name and the next week when I wanted to pay they couldn’t find my tab on the list. I took the list and found the amount next to the note “that American girl” which is way better than “that English girl”, “that foreign girl” or strangely enough once “that German girl”. It has now morphed into that Ukrainian girl, but jeez, wouldn’t I speak Polish better if I were Ukrainian? For many I have joined the realm of the one-name, mega-stars such as Madonna or Doda. At my hairdresser, I am simply Chris. At my dentist too. For many clients and students there is only one Chris. My husband says thank goodness there is only one Chris. His country couldn’t handle another one 🙂

Kto?

Muszę przyznać że nie jestem dobra jeśli chodzi o nazwiska. Może to jest rodzinny problem. Pamiętam jak moja Babcia patrzyła na nas, wołając każde inne imię oprócz naszego. Mogło tak też być z tego powodu, że miała ośmioro dzieci i kto wie ile wnuków. Mój mąż jednak pamięta nazwiska wszystkich naszych sąsiadów i ich samochody. Więcej niż raz, Misiu powitał kogoś w sklepie, a ja spytałam kto to był. Oczywiście to byli nasi sąsiedzi dwa piętro pod nami.

Tłumaczę moje zapominanie faktem, że mieszkam (dla mnie) zagranicą (tłumaczę sobie dużo moich osobistych wad tym faktem) i te trudne zagraniczne nazwiska po prostu wylatują mi z głowy. Kiedyś powiedziałam grupie studentów, że jeżeli spotkamy się w sklepie oni powinni przypomnieć mi swoje nazwisko zanim nastąpi moja panika i ucieczka. Dwa dni później spotkałam jednego z uczniów. Przyszedł od razu do mnie i powiedział, „Cześć. Jestem Jacek, Pani student.”

mam system

W sytuacjach kiedy nie mogę liczyć na czyjąś pomoc, wymyśliłam swój system nazywania który jest bardzo użyteczny tak długo jak zostaje tajemnicą przed tymi których nazywam. Pierwszym odbiorcą albo ofiarą mojego systemu była dziewczyna, która została ochrzczona imieniem „fish girl”. Może to nie brzmi ciekawie ale jej ojciec był właścicielem przetwórni śledzi i pasowało mi. Właścicielka naszego sklepu na rogu jest, „Mrs. Shop Lady”. Nasz rzeźnik jest Sławek ale tak naprawdę się nazywa a jego żona to „Mrs. Sławek”, Są też „pizza boys” z pizzerii, „dhl guy”, „flower shop lady” itd. W naszym budynku mamy też „cat lady” i jeszcze Elvis – pomyśl: blond włosy i ogromne pejsy i rozumiesz o co chodzi. Nowa pozycja na mojej liście to Pan Od Jajka, co przekłada się na The Egg Guy. Jest także The Sausage Guy i The Bimber Guy. Bimber to moonshine po angielsku.

hot priest

Też są porównania np “short Ada” a “long Ada” tutaj chodzi o długość włosów. Było dwóch księży, którzy pracowali w szkole na wsi tam gdzie pracowałam (Wiem ksiądz prowadzi religie w szkole państwowej w Polsce. Na początku mnie to bardziej przerażało). Po pierwsze, słowo ksiądz po polsku jest strasznie trudne, ale też nie mogłam mówić Pan na księdza. Zostało tylko po angielsku określenie Priest. Jeden został „hot priest” czyli gorący (albo seksowny) ksiądz bo po prostu był gorący, a ten drugi został, no, „ten drugi” ponieważ, no, nie był zbyt gorący. Może to jest obraźliwa uwaga ale nikt nigdy nie spytał o kogo mi chodziło kiedy powiedziałam „hot priest”.

A propos księży, tam na wsi jeden ksiądz (nie ten gorący) zdecydował zrezygnować z duchowieństwa, wziąć ślub z jedną parafianką i zostać tam na wsi, żeby wychować dzieci. Dalej działa w kościele, ale dużo ludzi mówi na niego „ksiądz” albo „ojciec”. To nic wielkiego, ale jego żona jest znana jako żona księdza a jego dzieci jako syn księdza i córka księdza.

whobody?

Wiem, że sama nie jestem wolna od bycia ofiarą tej zabawy w nazywanie. Kiedyś u lekarza na pierwszej wizycie, spytałam lekarkę, co było napisane na mojej karcie. Była tam seria literek, które w żadnym języku nie układała się w żadne słowa ani nazwisko. To było coś takiego jak rpkstilwk. Lekarka mnie poinformowała, że to było moje nazwisko. Ciekawe – zwłaszcza że umiem przeliterować moje nazwisko po polsku bez trudu. Bardziej ciekawe było nazwisko lekarki – Dr Laska.

mów mi Krysia

Często jestem zwana Krystyną albo bardziej spolszczoną polsku wersją Chris – ch zamiast k, co brzmi jakbyś miał coś w gardle – Hhhhhhrrrreeeees. Kiedyś w barze, gdzie jadałam obiad raz w tygodniu, kasjerka nie mogła rozmienić mi sto złotych. Powiedziała, że mogę zapłacić za tydzień. Podałam jej moje nazwisko i w następnym tygodniu chciałam zapłacić, ale nie mogli znaleźć mojego długu na liście. Podniosłam tę listę i znalazłam mój dług obok uwagi „ta Amerykanka” co i tak jest dużo lepsze niż ta Angielka, ta obca, i raz – dziwnie – ta Niemka. Teraz przekształciła się w tę Ukrainkę, ale rany, czy nie mówiłabym lepiej po polsku, gdybym był Ukrainką? Dla niektórych jestem członkiem tego klubu mega-gwiazd tylko z imieniem jak Madonna, albo Cher, albo Doda. U fryzjera, jestem po prostu Chris. U dentysty też. Dla wielu klientów i studentów jest tylko jedna Chris. Misiu mówi „dzięki bogu”, że jest tylko jedna Chris. Jego kraj nie dałby rady z więcej niż jedną.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply